4 tips om terug in de werkmodus te komen na de feestdagen (2024)

4 tips om terug in de werkmodus te komen na de feestdagen (1)

Na de feestdagen kan het voor velen een uitdaging zijn om weer terug in de werkmodus te komen. De overgang van ontspanning en gezelligheid naar de dagelijkse werkzaamheden kan soms overweldigend zijn, maar vrees niet! In dit artikel delen we vier wetenschappelijk onderbouwde en praktische tips om de overgang naar het werk na de feestdagen soepeler te maken.

De terugkeer naar je werk

De overgang van ontspannen ochtenden en gezellige avonden naar naar zakelijke vergaderingen en strakke deadlines, vergt het nodige aanpassingsvermogen. Toch zijn er manieren om jezelf weer in die workflow te krijgen. Met deze methoden overwin je in no-time je post-vakantie dip.

Dus of je nu worstelt met motivatie, concentratie of gewoon de algemene post-vakantie lethargie, deze strategieën gaan je helpen om efficiënt en geïnspireerd terug te keren naar je werk.

1. Stel kleine, behapbare doelen

Een nieuw jaar is voor velen hét moment om grootse doelen en voornemens op te stellen op veel verschillende vlakken, zo ook op het gebied van werk. En hoewel het stellen van doelen over het algemeen effectief is, verliezen mensen vaak gauw de motivatie door doelen die overdreven uitdagend zijn. Hierdoor ga je je zelfs vaak slechter over jezelf voelen dan je voorheen deed. Dat is dus niet de bedoeling.

Probeer in plaats daarvan kleinere, behapbare doelen voor jezelf te stellen. Ben je al tijden niet tevreden over je gehaaste ochtendroutine voordat je naar je werk vertrekt? Stel jezelf het doen om elke ochtend tien minuten eerder op te staan en deze tijd te benutten om iets te doen wat je leuk vindt. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van een boek of het maken van een lekkere cappuccino. Je ochtend beginnen met een korte activiteit waar je plezier uit haalt, kan een positieve toon zetten voor de hele dag op je werk.

2. Focus op de leuke aspecten van je werk

Neem jij weleens de tijd om na te denken over wat je zo leuk vindt aan je werk? Door te focussen op de positieve aspecten van je werk, verbeter je je humeur en bestrijd je indirect de post-vakantie dip. Ga er bijvoorbeeld eens goed voor zitten en reflecteer op het afgelopen jaar. In welke opzichten ben je gegroeid en wat heb je dit jaar allemaal geleerd? Probeer de kennis die je dankzij je baan hebt opgedaan, oprecht te waarderen. Hetzelfde geldt voor de fijne relaties met collega's of klanten die je op je werk hebt opgebouwd. Door te focussen op deze positieve aspecten, wakker je automatisch je enthousiasme voor je werk weer aan.

3. Herzie je perspectief op je werkzaamheden

Allereerst is het belangrijk om te kijken waar de druk die je voelt vandaan komt. Heeft het te maken met de flinke stapel taken waar jij je nog doorheen moet worstelen? Of heb je binnenkort een belangrijke presentatie waar je je de eerste werkweek al voor moet voorbereiden? Mocht dit zo zijn, accepteer dan ten eerste het overweldigende gevoel want het is hartstikke logisch dat je je zo voelt. Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat het gros van je collega's ook langzaam op gang komt. Gun jezelf de tijd om rustig aan te beginnen en zie deze eerste week als een soort warming-up voor de komende tijd.

Denk na over welke taken je als eerst gaat tackelen en geef je grenzen duidelijk aan. Heb je ergens geen tijd voor of ligt je prioriteit bij een andere taak? Communiceer dit dan naar je collega's en je manager, zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn. Door realistisch te kijken naar wat je aankunt, verminder je je stressniveau aanzienlijk en maak je je werk een stuk aangenamer.

4. Plan leuke activiteiten om naar uit te kijken

Heb jij het gevoel dat alle plezier voor de komende tijd voorbij is doordat de feestdagen zijn afgelopen? Zorg dan dat je een aantal leuke activiteiten of uitjes plant waar je naar uit kunt kijken. Deze methode kun je ook toepassen op je werk, want work en pleasure is prima te combineren. Plan bijvoorbeeld een coffee date in met je favoriete collega of organiseer een uitgebreide lunch met een gezellige groep.

Ook is dit het perfecte moment om je volgende vakantie te plannen. De meeste mensen associeren vakantie met positieve gevoelens en doordat je uit kunt kijken naar zon, zee en strand, wordt je geluksgevoel automatisch verhoogd. Dus, pak die agenda erbij en plannen maar!

Bron: Fast Company | Beeld: Adobe Stock

Carriere

4 tips om terug in de werkmodus te komen na de feestdagen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6043

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.