Nieuwsbrief december 2020 (2024)

Nieuwsbrief december 2020 (1)Nieuwsbrief december 2020 (3)
Nieuwsbrief nr. 101, oplage 120.000
Nieuwsbrief december 2020 (4)


De kalender van 2020 (bijna leeg) is moe van het scheuren, de klok draait zijn laatste rondjes, we mogen ons bijna opmaken voor een frisse start!

Met al het zorgelijke nieuws op de achtergrond klinkt de hoop nog wat flauwtjes, maar optimisten als ik zien weer reikhalzend het nieuwe jaar tegemoet!


» Bloembollen in de uitverkoop!

Binnen enkele dagen gaan de laatste bollenorders de deur uit. December is nog een goede maand om ze te planten, de vorst zit niet (meer) in de grond, dus als de bollen nog gaaf zijn, dan kan je ze nog heel goed planten. Zelf plant ik vaak het laatste restje bollen na half januari met minstens 80% opkomst.

Met deze kennis in het achterhoofd kan je dus gerust meedoen met onze grote bloembollenopruiming. Er zijn altijd soorten, die vorig jaar hard liepen, maar dit jaar weinig werden besteld, we kunnen dus nog mooie pakketten voor jullie maken! Als de interesse voor deze opruiming groter is dan onze eigen voorraad, dan willen mijn bollenkwekers ook graag nog wat graantjes meepikken en een deel van hun restvoorraad toevoegen.

Bij de opruimingspakketten geven we 50% korting op onze normale verkoopprijs.

Bestel een opruimingspakket Bloembollen


» Muziek geef je door...!

Even iets heel anders.
Enkele jaren geleden zag ik de documentaire over José Antonio Abreu, die in Venezuela kinderen boven armoede en geweld uittilde door hen muziekles en instrumenten te geven. Toen ik deze zomer met onze overbuurvrouw de violiste Anahi Oraison aan de babbel was, begreep ik dat zij actief was in de plaatselijke afdeling van Stichting Leerorkest, deze is geïnspireerd door voornoemde José. De cirkel was rond: ik moet hier iets mee naar jullie toe. Wilje meer lezen over deze inspirerende actie om kinderen aan het musiceren te krijgen? Klik dan hier.

Mijn vraag in het kort is: heb je thuis nog een muziekinstrument waar je (na rijp beraad) afstand van wil doen? Doneer dat aan dit mooie doel! Velen gingen je voor, Jaap van Zweden gaf zijn eerste studieviool ook aan dit doel. Mail hiervoor naar Marco Brand mtbe.en.o@gmail.com (naar ons mag ook)


» Aardperen, de sterkste knolgroente ter wereld!

De nieuwe oogst is binnen! Onze biologische kweker heeft weer zijn best gedaan en honderden kilo’s Aardperen bij ons kunnen brengen. Je kan ze de hele winter planten, de knollen en dus de planten zijn volkomen winterhard en vorstbestendig. Inmiddels staat internet vol met heerlijke recepten van deze veelzijdige en gezonde knol. Wist je dat het een familielid van de zonnebloem is en ook (meestal) prachtig bloeit met gele (zonne)bloemen?

Zoals je van ons gewend bent bieden we veel verschillende rassen aan, je vindt ze hier.


» Chayote en Wilde Sjalotjes

Een van onze topkwekers legt zich toe op enkele mooie gewassen zoals Yakon, Egyptische Uitjes, maar ook Chayote en Wilde Sjalotjes (Utrechtse Uitjes). Door liefdevolle aandacht en kwekersambacht is de oogst weer geweldig dit jaar.

Chayote ‘Pricky’
Deze eenjarige klimplant verovert steeds meer harten. De vruchten zijn veelzijdig en zowel rauw door de sla te snijden als kort in de roerbak te bereiden. Het vruchtvlees blijft stevig, dus een bite behouden. Het bijzondere is, dat de stekelige vruchten (die je voor bereiding uiteraard schillen moet) in de winter “vanzelf” gaan kiemen en dus in een pot in de vensterbank zullen groeien. Snoei ze regelmatig totdat ze half mei naarbuiten kunnen en hun vruchtbare karwei gaan beginnen!
Lees hier meer over deze (nog) onbekende, wonderschone keukenvriend

Wilde Sjalotjes
Deze winterharde plant zal je jaar-in-jaar-uit voorzien van heerlijke, verfijnde uitjes, die vroeger veelvuldig werden geteeld in tuinbouwgebieden rond Utrecht. Lees hier meer over dit gemakkelijke uitje

Starterscollectie
Om met een groepje tuinliefhebbers te kunnen starten heb ik een unieke aanbieding gemaakt. We bieden dit introductiepakket (t.w.v. €85,00) van 10 Chayotes en 50 Wilde Sjalotjes aan voor €39,95

Bekijk en bestel deze aanbieding


» Vijgen, steeds succesvoller.

Toen ik ruim 40 jaar geleden begon met de inkoop van planten en struiken, behoorde de vijg nog tot een niet geheel winterharde struik. We hadden regelmatig winters waarin alle vijgen bevroren! De laatste decennia lukken steeds meer variëteiten bij ons in de tuin, ik zie regelmatig in Nederland al flinke boompjes met een grote vracht vruchten. Onze zomers worden warmer, is het dan toch nog ergens goed voor?

In samenwerking met één van onze kwekers hebben we een groot sortiment vijgenrassen verzameld, je kan nu kiezen uit maar liefst 22 variëteiten! Klik hier om al dat heerlijks te bewonderen

Voor wie het lastig vindt om te kiezen, stellen we een collectie samen van 5 verschillende toprassen uit onze grote collectie.

Bekijk en bestel onze collectie Vijgen


» Ik liet me verleiden...

Eerlijk is eerlijk: ik ben net zo zwak als jullie als het gaat om prachtige planten. Sommige planten lachen en lonken naar me, zodat ik ze niet kan weerstaan. Deze fraaie Perzische Zijdeboom ga ik op mijn eigen dakterras aanplanten, maar die 49 andere struikjes mogen jullie kopen!

Het is typisch een gevalletje van op=op, dus wees er snel bij!

Bekijk en bestel de Perzische Zijdeboom


Denken en gedenken

Overdag mag bij ons na 5 december (op het werk) de kerstmuziek weer aan. Een ‘guilty pleasure’ waar ik elk jaar weer naar uit zie. Heerlijk zwijmelen op positieve liedjes, daar wordt je niet slechter van toch? Ondertussen begint ons team wat af te brokkelen, iedereen wil graag even ontspannen na een zeer hectisch jaar en de vrije dagen moeten zoveel mogelijk opgemaakt worden!

Privé zijn er wat zorgen en er was een gedenkwaardige begrafenis. Zorgen om een vriend, die met Corona in het ziekenhuis ligt. Zorgen om vrienden met min of meer behandelbare kanker. Meeleven met vrienden, die verliezen meemaken.


Bert Visser, 3 juni 1948 - 19 november 2020

Wij hebben zelf afscheid moeten nemen van een dierbare zwager, die ik met name noem om hem zodoende in deze Nieuwsbrief een speciaal plekje te geven: Bert Visser. Hij kwam ruim 50 jaar geleden in ons gezin en het klikte enorm tussen ons. Zijn vrouw (mijn zus) is erg lang ziek geweest en tamelijk jong, op 52 jarige leeftijd overleden. Bert heeft hierdoor een zwaar leven gehad, maar stond toch klaar voor anderen naar vermogen. In het begin van mijn zakelijke carrière heeft hij me metraad en daad enorm geholpen. Hij was enorm trots dat “de zaak” ook dankzij zijn hulp zo succesvol is geworden. De laatste 20 jaar werd hij omringd door zijn liefdevolle nieuwe vrouw en haar gezin. We hebben hem 26 november begraven.

Zo wisselen vreugde en verdriet elkaar af, lijden en lol lijken tegenstrijdig, maar mengen zich soms binnen het uur... Jullie wens ik voor de komende tijd mooie dagen toe met niet teveel zorgen en veel liefde en genot!

Fijne Feestdagen!
Ton Vreeken,11 december 2020


Nieuwsbrief december 2020 (13)Nieuwsbrief december 2020 (15)
Nieuwsbrief december 2020 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5905

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.